NKÚ: Problém UPVS s ochranou osobných údajov

NKÚ k problémom s ochranou osobných údajov UPVS a chodu UPVS poslal za prvé 4 mesiace roku 2017 v správe pre premiéra nasledovný odstavec:

“NKÚ SR opakovane zistil v AGENTÚRE PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY viaceré porušenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a výnosu MF SR o štandardoch pre ISVS napriek tomu, že už v roku 2014 kontrolóri navrhli, aby NASES, okrem iného, prijala opatrenia na elimináciu rizík, ktoré by mohli spôsobiť neukončenie projektov Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov. Zároveň NKÚ SR odporúčal NASES, aby po ukončení týchto projektov prijala také opatrenia, ktoré zabezpečia plynulý, bezpečný a spoľahlivý chod ňou prevádzkovaných informačných systémov, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia”

Vyjadruje sa aj k plynulosti a to dávno predtým, ako začali veľké problémy s prihlasovaním do schránok.

… Neviem ale, z akého protokolu toto vychádza, na stránke NKÚ som nenašiel výstup, ktorým by kontrolovali NASES po roku 2014

1 Like

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/0ede4044-a327-43a2-90d3-9ee6f0f9bf75

Už prestali zverejňovať protokoly asi to tak vyzerá …

1 Like

Vďaka.

Áno, plnú verziu protokolov už nezverejňujú, ale ja som nevygooglil ani túto záverečnú správu.