NKÚ - Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v zmysle zákona

Každý problém má svoju príčinu. Problémy treba riešiť tak, že sa neodstránia iba dôsledky, ale hlavne príčina.

Príčinou zlého hospodárenia s verejnými financiami je nedostatočná kontrola. Odstránenie tejto príčiny sa dá veľmi jednoducho, lacno a rýchlo riešiť, ak by na to bola samozrejme vôľa politikov.

RIEŠENIE:

  1. Najvyšší kontrólny úrad si neplní jednu zo základných povinností, ktorú má v zákone:
    Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami neznamená poukazovať na už zákonne rozkradnuté financie, ale znamená aj ich efektívne vynakladanie. Dôkazov o neefektívnom vynakladaní finančných prostriedkov sú tisíce, takže ak by nastúpil na post šéfa NKÚ občan, ktorý by vykonával túto funkciu zodpovedne, finančných prostriedkov by zrazu bolo dosť aj pre občanov.

  1. Osobná zodpovednosť politikov za rozhodnutia, ktoré učinia.
2 Likes