Nepoužiteľná služba prihlásenia na trvalý pobyt

znamosti zjavne su :slight_smile:

Este doplnam o stanovisko MV SR k mojej vyhrade ohladom rozsahu sluzieb poskytovanych centralnou ohlasovnou…
V tom, co pisu na konci su vsak na velkom omyle. Obcan vobec nie je odkazany na “kamennu ohlasovnu” ak prislusna sluzba nie je dostupna, ale jednoducho moze poslat elektronicke vseobecne podanie na prislusnu ohlasovnu a ak splni nalezitosti podla osobitneho predpisu v rezime zakona o eGov, tak ho musia vybavit… Je to samozrejme pre obcana, aj pre uradnikov zvacsa zdlhave a stresujuce, ale to je iba dosledok toho, ze napriek “preinvestovaniu” obrovskych prostriedkov je pouzitelnych sluzieb jednoducho velmi malo…

Tu je to stanovisko, ktore mi odpisali:

Podľa § 10a ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
centrálna ohlasovňa je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan
môže hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu.
Správcom centrálnej ohlasovne je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Ministerstvo zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle
a na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/dokumenty-tlaciva/zoznam-ohlasovne-zip

Z vyššie citovaného paragrafového znenia vyplýva, že občan môže prostredníctvom Informačného systému
Centrálna ohlasovňa (ďalej len „IS CO“) elektronicky hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu,
ktorá je pripojená na IS CO, avšak uvedený zákon nedefinuje množinu úkonov/služieb, ktoré občan môže
v danom čase elektronicky prostredníctvom IS CO využívať. Tá je daná možnosťami a ponukou samotného IS CO.
Pred použitím konkrétnej služby preto odporúčame občanovi venovať pozornosť informáciám uvedeným
na portáli elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (texty v šedých poliach), ktoré občana
upozorňujú o aktuálnom stave, rozsahu a dostupnosti poskytovaných služieb, za akých podmienok a za akú osobu
môže svoje podanie zaslať, aby jeho podanie bolo úspešne zrealizované.

Zároveň uvádzame, že na rozšírení elektronických služieb sa neustále pracuje, a že ich rozsah, dostupnosť
ako aj kvalita sa postupne zvyšujú. Požadovaná služba „Podanie prihlásenia na trvalý pobyt“ je podľa informácie
na uvedenom portáli v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, ak občan koná sám za seba
a nad nehnuteľnosťou, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti
nie je možné vykonať elektronicky iné prihlásenie občana na trvalý pobyt ako prihlásenie za seba samého
a do konkrétnej nehnuteľnosti, ktorej je sám občan vlastníkom alebo spoluvlastníkom. V ostatných prípadoch,
ak občan hlási trvalý pobyt do inej nehnuteľnosti, než ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, alebo hlási
trvalý pobyt za inú osobu, je do doby spustenia takejto služby do prevádzky potrebné dané prihlásenie vykonať
v zmysle uvedeného zákona na kamennej ohlasovni.

Služba „Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt“ je podľa informácie na uvedenom portáli v súčasnosti
pripravená na použitie iba v prípade, ak občan koná za inú osobu na základe platného elektronického splnomocnenia
a nad nehnuteľnosťou, ktorej je iná osoba vlastníkom alebo spoluvlastníkom. V ostatných prípadoch, ak občan hlási
trvalý pobyt za inú osobu do nehnuteľnosti, ktorej iná osoba nie je ani vlastníkom ani spoluvlastníkom, je do doby
spustenia takejto služby do prevádzky potrebné dané prihlásenie vykonať v zmysle uvedeného zákona výhradne
na kamennej ohlasovni.“

Nepochopenie/ignorácia multikanálového prístupu

Vyskúšal som zmenu trvalého pobytu. Mne to prešlo. Prihlasoval som len seba, avšak čakal som problém, keďže byt vlastníme na polovicu s priateľkou - nie bezpodielové spoluvlastníctvo ale klasické - 1/2 a 1/2. Napriek tomu, úplne hladký a rýchly priebeh - v piatok podané, v pondelok vybavené.

Čakal som nejaké použiteľné potvrdenie, ale došla mi len skúpa info “Zrealizované prihlásenie trvalého pobytu na Vami zadanú adresu.” Správa má prílohu podpísanú KEPom, avšak podpísaný dokument je len .XSD dokument ktorý okrem kódu obsahuje totožný text ako správa v schránke.

No myslel som, že super a ako teraz požiadam o nový občiansky, keď budú odomňa chcieť doklad. Naštastie, v službe elektronickej žiadosti o nový občiansky už sú nové údaje o bydlisku, čo som nečakal a je to cool. Bohužiaľ, chcel som si pri tejto príležitosti hodiť na občiansky VŠ titul a údaj o krvnej skupine, “kdyby něco”, a toto sa zjavne elektronicky nedá. Tak uvidím, či sa dá aspoň osobne.

2 Likes

Ahoj,
nenašiel by si čas pozrieť sa na návod ako postupovať pri podaní žiadosti o ozavretie manželstva na portáli Návody.Digital, keď máš s touto elektronickou žiadosťou skúsenosť?
Potrebujeme overiť správnosť návodu, či sedí s realitou, či nepotrebuješ nejaké prerekvizity, ktoré nemáme uvedené a podobne, aby dobre poslúžil ďalším.
Ďakujem :wink:

Zdravím, skúste elektronicky si zmeniť tu veci, sú to služby matriky:
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/matrika-zivotna-udalost/ziadost-zmena-mena-priezviska-ine+zmeny-opravy/

Nemá niekto info, čo je s centrálnou ohlasovňou? Od 4.7. je nedostupná, callcentrum zatiaľ neodpovedalo.

Niečo o výpadku píšu aj na zive.sk, viď Prihlásenie či odhlásenie pobytu cez web už týždeň nevybavíte. Služba má výpadok

1 Like