"Nepochopenia" schánky na slovensko.sk

Sem budem zbierať postrehy z toho ako ľudia “nepochopili” schránky na slovensko.sk. Úvodzovky preto, lebo to považujem za zlyhanie UX alebo rovno nedotiahnutý produkt.

Príklad 1: Prečo nemôžem poslať správu inej firme?

Príklad 2: Ľudia sa najčastejšie pýtajú ako majú na nejakú správu odpovedať. A ono sa to veľmi nedá.

Príklad 3: Ľudia si elektronickú správu zvyknú vytlačiť a vložiť do klasickéj kartotéky/archívu. Keď im poviem, že takýto papier nemá žiadnu právnu váhu pri kontrole, tak sú najprv dosť prekvapení, aj keď hneď pochopia prečo. Len si to jednoducho neuvedomia sami.

2 Likes

Zaujímavé je aj neprevzatie zásielky vs odopretie prevzatia zásielky.

Zákon o eGov to nepozná, ale napr. CSP (civilný sporový poriadok) odopretie pozná a má iné účinky ako len neprevzatie.

Pred “najhoršími” listinami verejnej moci sa v listinnom svete dalo istú dobu schovávať a buď sa aspoň predĺžila lehota, alebo proste nikdy nenastali účinky doručenia. V situácii s eschránkami je to už ťažšie, lebo človek by sa musel schovať pred všetkou poštou (tj. vôbec sa neprihlasovať do schránky).

V listinnom svete stačí neotvoriť poštárovi a následne si ísť vyzdvihnúť na poštu len želané žlté lístočky. Ale v eschránke raz keď sa človek prihlási a už tam je uložené oznámenie o doručovanej zásielke, tak nepotvrdenie jej prevzatia podľa mňa (zatiaľ nemáme judikát) napĺňa význam odopretia prevzatia zásielky.

Tzn. namiesto toho, aby súd/exekútor potreboval doručovať všelijakými náhradnými spôsobmi, tak sa zásielka považuje za prevzatú dňom odopretia prevzatia, a teda by to malo byť po márnom uplynutí lehoty určenej na prevzatie.

Veľa ľudí žije v sladkej nevedomosti a ignorácii, pričom im v pohode bežia lehoty…

Opravte ma ak sa mylim, ale nebol toto prave jeden z dovodov preco sa cele tie slavne eschranky robili? :wink:

Hej, jeden z dôvodov, a veľmi ho podporujem :slight_smile: Uviedol som to len ako príklad nepochopenia súvislostí so schránkami.