NBS - Trhová konzultácia

Dovoľujem si Ťa (a Slovensko.Digital) informovať, že Národná banka Slovenska zverejnila na svojej stránke https://www.nbs.sk/sk/verejne-obstaravanie/ptk výzvu na účasť na prípravných trhových konzultáciách pre účel upgradu informačného systému Štatistický zberový portál. Budeme radi ak sa zúčastníš (alebo niekto z kolegov).

Prípravne trhové konzultácie sa uskutočnia v stredu 17. 6. 2020 o 9.00 h v budove Národnej banky Slovenska .

V prípade záujmu zúčastniť sa, zašlite prihlasovací formulár (v súlade s informáciami uvedenými v rámci predmetnej výzvy) najneskôr do 16. 6. 2020, 10.00 h.

Zároveň by som Ťa chcel poprosiť o rozoslanie tejto informácie vašim členom. Ďakujem za spoluprácu.

1 Like