Navýšenie/zmena licencií ESID System GIS CC - 2016

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Predmet obstarávania: Navýšenie/zmena licencií ESID System GIS CC - 2016
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16908 - DES