Návrhy na zlepšenie aplikácie E-kolok, platenie správnych/súdnych poplatkov QR kódmi

Slovenská pošta publikovala svoju prvú aplikáciu E-kolok na GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.posta.masp

Aplikáciou sa platia správne a súdne poplatky.

Neviem či platformu sledujú aj zástupcovia pošty, ale aplikácia by zniesla doplnenie niektorých funkcií:

1/ možnosť tlače/uloženia e-kolku v .pdf - s možnosťou odoslania .pdf e-kolku na e-mail alebo do web aplikácie E-podací hárok
2/ možnosť generovania QR kódov e-kolku na vopred zvolenú sumu - v podstate generovanie .pdf Potvrdenia pre evidenciu poplatku
3/ generovanie potvrdenia o zaplatení v .pdf s možnosťou stiahnutia/tlače
4/ možnosť vygenerovania odkazu, ktorý je možné odoslať ďalšej osobe na zaplatenie