Návrh vyhlášky ÚPVII o zaručenej konverziii_predbežná informácia

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravuje Návrh vyhlášky o zaručenej konverzii. Zatiaľ zverejnili len predbežnú informáciu na Slov-Lex, viac informácií nájdete tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/118

Predbežnú informáciu možno pripomienkovať do 19.6.2018 Diskusia prebieha TU.

Následne bude vyhláška predložená do pripomienkového konania (predpokladaný termín jún 2018).

Kontakt na ÚPVII egovernment@vicepremier.gov.sk .