Návrh rozšírenia funkcionality RPO cez Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Ministerstvo vnútra predložilo na PPK materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Návrhom sa plnia povinnosti stanovené EÚ a národnou úpravou, ktorých cieľom pre vymedzené právnické osoby zaviesť povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť, priebežne aktualizovať identifikačné údaje o ňom a tieto údaje uchovávať. Údaje o konečnom užívateľovi výhod budú zapisované do príslušných existujúcich zdrojových registrov kompetenčne prislúchajúcich MV SR a MS SR s následným prepojením na register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“), ktorého správcom je ŠÚ SR. Na základe návrhu bude potrebné rozšíriť položkovú skladbu údajov zapisovaných do jednotlivých dotknutých zdrojových registrov (register nadácií, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií, obchodný register) a rozšíriť funkcionality RPO. V rámci rozšírenia funkcionality RPO je potrebné pripraviť:

1.Rozhranie pre zápis subjektov zo zdrojových registrov, predovšetkým

 • vytvorením samostatného integračného rozhrania pre zápis osôb typu zainteresovaná osoba s názvom konečný užívateľ výhod (ďalej len „KÚV“),
 • do základnej štruktúry je potrebné pridať k zainteresovanej osobe atribúty postavenie KÚV (číselníková položka) a poznámku k postaveniu (textové pole v rozsahu 4000 znakov).
  Rozhranie bude k dispozícií zdrojovým registrom, ktoré budú disponovať samostatnou rolou pre zápis prostredníctvom nového integračného rozhrania.

2.Rozhranie pre poskytovanie údajov z RPO o konečných užívateľoch výhod, zmena predpokladá najmä

 • vytvorenie samostatnej role (systémový užívateľ povinnej osoby) pre poskytovanie údajov povinným osobám,
 • pre povinné osoby vytvoriť integračné rozhranie, kde bude možné získať údaje o KÚV v xml štruktúre a stiahnuť odpis (ZEP podpísaný s časovou pečiatkou súbor pdf),
 • logovanie vyhľadávacieho stringu, stiahnutia odpisu s informáciami IČO a názov povinnej osoby, meno užívateľa povinnej osoby, dátum a čas.

3.Proces registrácie povinnej osoby pre preberanie údajov o KÚV zahŕňa najmä

 • povinná osoba resp. v jej mene vystupujúca fyzická osoba musí disponovať eID kartou,
 • vytvorenie formulárov pre podanie požiadavky, akceptáciu alebo zamietnutie, žiadosť o resetovanie prístupov a ich akceptácia alebo zamietnutie
 • vytvorenie role pre pracovníka ŠÚ SR (schvaľovateľ),
 • schvaľovateľ dostáva požiadavky z eDesku do užívateľského rozhrania spolu s údajmi o povinnej osobe z RPO, ktorá o prístup s rolou ako systémový užívateľ povinnej osoby alebo užívateľ povinnej osoby požiadala,
 • vytvorenie role admin užívateľov povinnej osoby,
 • vytvorenie role orgán verejnej moci (ďalej len „OVM“)
 • vytvorenie role FSJ.

4.Prístup pre užívateľa s rolou orgán verejnej moci (ďalej len „OVM“), vyhľadávanie/filter a export

 • užívatelia s rolou OVM majú k dispozícii vyhľadávacie rozhranie a filter nad kompletnou množinou údajov RPO a KÚV,
 • údaje možno vyhľadávať v rozsahu rozšíreného vyhľadávania (vrátane údajov o KÚV),
 • vyhľadaný prehľad je možné exportovať vo formáte CSV, pri KÚV sa uvádzajú aj platnosti od, do.

5.Prístup pre užívateľa s rolou FSJ

 • užívatelia s rolou FSJ majú rovnaký prístup ako užívatelia OVM a navyše disponujú nasledovnou funkcionalitou:
 • možnosť vykonávať analýzy nad správou používateľov, podľa typu úkonu (vznik, zmena, zánik) podľa IČO povinnej osoby, časová perióda s možnosťou exportu do CSV,
 • možnosť vykonávať analýzy nad užívateľmi s počtom zobrazení/odpisov podľa IČO, loginu užívateľa, časovej periódy (zobrazenia a odpisy sú samostatnými poľami v zobrazení a v exporte),
 • vyhľadávania v logoch o zobrazení KÚV, stiahnutí ZEO povinnou osobou.

Návrh budú implementovať MV SR, MS SR a Štatistický úrad SR.

Návrh riešenia predpokladá financovanie tzv. nadrezortnou úrovňou, čo znamená, že onedlho pristane na MF a ÚPPVii žiadosť o navýšenie kapitol MV SR, ŠÚ SR a MS SR.

Preco? Toto je inak dost casty neduh projektov (aj mimo statnej spravy). Logovanie vsetkeho. Napriklad RPO to loguje do DB a tie logy maju vyrazne viac ako samotne ostre data. Urcite onedlho bude treba vacsi hardver… Rad by som vedel ci sa na to uz niekto niekedy pozrel a na co to je dobre. Logovanie/audit na urovni zmien zaznamov je samozrejme.

možnosť vykonávať analýzy nad správou používateľov, podľa typu úkonu (vznik, zmena, zánik) podľa IČO povinnej osoby, časová perióda s možnosťou exportu do CSV,

 • možnosť vykonávať analýzy nad užívateľmi s počtom zobrazení/odpisov podľa IČO, loginu užívateľa, časovej periódy (zobrazenia a odpisy sú samostatnými poľami v zobrazení a v exporte),
 • vyhľadávania v logoch o zobrazení KÚV, stiahnutí ZEO povinnou osobou.

Ak toto pritiahnem za vlasy, tak na toto staci trosku lepsie nastavit google analytics. Unika mi zmysel tohto. Preco niekoho zaujimaju tieto pocty a “analyzy”. Z akeho scenara vychadza tato poziadavka?

Ale teda chvalim, ze sa nejde robit novy register :slight_smile:

Tieto ciselka, resp stlpce su co prosim? To je navysenie alebo celkovy rozpocet? Ako z toho vypocitam kolko to ma stat?

noo ved to…ze z tohto nevycita nikto nič…preto to chcem zmeniť na väčšiu granularitu…

Zaujimave je, ze pred mesiacom som dával zásadnú pripomienku k návrhu zákona o partneroch VS, kde si MS SR chcelo budovať nový IS a v ktorej som im odporúčal rozšíriť existujúce registre, kludne aj v správe iného OVM a konkretne som uviedol RPO…a teraz to vyzera tak, ze to spojili s MV…
len do prdele nikto nevie nič o ich zámeroch…nikto nikoho neinformuje…a potom to len dajú do návrhu nejakého iného zákona…

predcasne chvalis
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-677

1 Like

nemyslim ze je to tak ze nieco sa spojilo:

 • RPO vytvori rozhranie pre zapis - niekto teda musi zapisovat a to bude novy register partnerov VS
 • RPO vytvori rozhrnaie pre poskytovanie udajov, tj. aby ostatne IS VS mohli tento udaj konzumovat, teda integraciu nebude poskytovat zdrojovy register partnerov VS ale RPO
 • Proces registrácie povinnej osoby pre preberanie údajov o KÚV, Prístup pre užívateľa s rolou orgán verejnej moci, Prístup pre užívateľa s rolou FSJ su iba pristupy k datam, nie procesy zapisu, zmeny a zrusenia KUV, ktore bude riesit prave novy register RPVS

cize to je cista obsesia integrovat a nieco rozsirovat bez zmyslu, lebo bude novy register aj s portalom MSSR, aj elektronickymi sluzbami aj opendatami

odpadnem … dalsia povinnost pre podnikatelov ?

iba ak chces robit zakazky pre stat a v hodnote nad 100 000 Eur