Návrh na zlepšenie - Výber dotknutých blízkych subjektov zo zoznamu


#1

Návrh na zlepšenie systému slovensko.sk
– Výber dotknutých blízkych subjektov zo zoznamu –

.
.
.
.

Obsah

 • Opis terajšieho stavu
 • Osobná skúsenosť 01
 • Osobná skúsenosť 02
 • Predmet návrhu na zlepšenie
 • Odoslanie návrhu na zlepšenie na príslušné adresy

.
.
.
.

Opis terajšieho stavu
Ak občan vybavuje rodný list svojho starého rodiča, musí zadávať množstvo údajov, z ktorých niekoľko možno ani nepozná a nemá ich ani ako zistiť (napríklad rodné priezvisko alebo miesto narodenia, a starý rodič je po úraze v bezvedomý upútaný na lôžko).

i: rodný list je potrebný pre vybavenie nového občianskeho preukazu po jeho odcudzení/ strate)
i: rodný list môže vybaviť samotná osoba, ktorej rodný list sa žiada alebo deti, súrodenci, manžel, manželka, rodičia, starý rodičia, vnúčatá osoby, ktorej rodný list sa žiada //v zmysle § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 154/1994 Z. z.//

Práve kvôli nutnosti zadávať množstvo údajov, z ktorých niekoľko občan možno ani nemá ako vedieť a zistiť, často dôjde k nemožnosti využiť danú službu.

Nemožnosť využiť službu vzniká aj v nasledujúcich prípadoch:

 • občan nepozná všetky potrebné údaje. (napríklad miesto narodenia a rodné priezvisko starého rodiča)

 • občan pozná údaje, ale zadá ich nesprávne (proste sa pomýli)

 • občan pozná údaje, ale v inom formáte ako sú vedené v systéme (REGOB) (napríklad interpunkcia alebo pomlčky namiesto medzier)

 • občan pozná údaje, ale v systéme (REGOB) sú vedené nesprávne, (stane sa aj také)

Prečo by jeden z uvedených dôvodov mal občanovi spôsobovať nemožnosť využiť službu?
Prečo by jeden z uvedených dôvodov mal rodinnému príslušníkovi znemožniť vybavenie rodného listu pre starého rodiča a predĺžiť a znepríjemniť tak celé vybavovanie nového občianskeho preukazu?

.
.
.
.

Osobná skúsenosť 01
Podávali sme žiadosť o vydanie duplikátu rodného listu.
Žiadosť nám ale bola neustále zamietaná.
Celá rodina sme nevedeli prísť na to, v čom je problém.
Nasledovali 4 dni plné útrap.

 • 4 dni plné pracného vypĺňania žiadosti na niekoľko spôsobov. Celkovo sme ju vyplnili asi 5x a vždy bola zamietnutá,
 • 4 dni plné zdĺhavého čakania na to, kým systém požiadavku spracuje a následne zamietne. Pri každom vyplnený požiadavky sme museli čakať na to, až ju systém zamietne a mi tak zistíme, či daná vec bude vybavená alebo nie.
 • 4 dni plné frustrujúceho písania a volania po matrikách a na podporu ministerstva vnútra a portálu slovensko.sk.

Až po štyroch dňoch nám podpora objasnila, že údaje, ktoré sme zadávali sa nezhodujú s údajmi vedenými v systéme (REGOB) a to kvôli jednej jedinej pomlčke medzi dvoma priezviskami.
O tejto pomlčke sme ani nemali ako vedieť, lebo nebola na žiadnych dokladoch.

Vybavenie danej veci nám tak zabralo 5 dní, namiesto postačujúcich 30 minút a to len kvôli jednej jedinej pomlčke.

.
.
.
.

Osobná skúsenosť 02
Ďalším príkladom z praxe je vnučka, ktorá potrebuje vybaviť rodný list babičky, ktorej nepozná presný dátum narodenia alebo miesto narodenia a tiež nepozná jej rodné priezvisko.
Babičkin zdravotný stav jej momentálne neumožňuje komunikáciu.
Vnučka tak nevie od nej potrebné údaje zistiť.
Vnučka je tak vyblokovaná a daný doklad nedokáže vybaviť.

.
.
.
.

Predmet návrhu na zlepšenie
Služby týkajúce sa blízkych osôb by mali ponúknuť výber blízkych osôb z prehľadného zoznamu aby občan nemusel zadávať všetky ich osobné údaje, ktoré už v systéme dávno sú.

(Osobe ktorá podáva žiadosť by sa nemuseli zobrazovať žiadne citlivé osobné údaje ale iba meno, priezvisko a dátum narodenia)

Občan tak bude odbremenený od pracného zadávania všetkých údajov.
Keďže občan nebude mať aké údaje zadávať, ani nebude mať čo pokaziť a jeho žiadosť môže byť vybavená na prví pokus.

Aj všetky ostatné služby by mali ponúkať rovnakú možnosť vybrať subjekt (SRO, živnosť, osoba, úrad a podobne) z prehľadného zoznamu, namiesto nutnosti zadávať všetky údaje, ktoré systém už dávno pozná.

Podstatou elektronických systémov je predsa len uľahčenie a automatizácia pracných procesov pre ušetrenie času.

Za zapracovanie do systému vopred ďakujem.

S pozdravom a úctou
Peter Onger

.
.
.
.

Odoslanie návrhu na zlepšenie na príslušné adresy
Tento návrh na zlepšenie bol dňa 08.10.2018 poslaný:

PS: viem že samosprávne kraje to riešiť asi nebudú, ale tak poslal som aj im :slight_smile:)
Ich zastupitelia sa za návrh môžu postaviť.