Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod

Všetky nové firmy musia od 1. novembra 2018** zapisovať do obchodného registra automaticky nielen svojich spoločníkov či štatutárov, ale aj takzvaných konečných užívateľov výhod. Táto povinnosť súvisí s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Dotýka sa takmer všetkých novozakladaných, ako aj existujúcich firiem. Viac info tu.

Zápis je možné uskutočniť aj elektronicky.

Formulár, ktorý teoreticky budú používať desiatky tisíc osôb je spracovaný anti user friendly.

Teoreticky by malo stačiť vybrať

 • identifikovať sa ako firma/osoba pod ktorou sa elektronicky prihlasujem - podávateľ žiadosti
 • vybrať firmu zo zoznamu OR (napr vyhľadávaním cez názov alebo ičo)
 • identifikovať konečného užívateľa výhod (ideálne tiež vyhľadaním/výberom z nejakého registra osôb - napr. osôb zapísaných v OR), ak nenájde doplniť - alebo zadať len meno, priezvisko a rodné číslo - systém by mohol automaticky overiť správnosť údajov a dotiahnuť si ostatné dáta.
 • zaklikať/definovať vzťahy/postavenie užívateľa výhod
 • odoslať

čas cca. 3 min.

Aktuálne musím

 • vybrať register
 • vyhľadať si a zadať vložku pod ktorou je spoločnosť registrovaná
 • zvoliť navrhovateľa (prečo tam nie je vysvetlivka ktorú možnosť osoba/spoločnosť mám použiť?)
 • vypísať adresu navrhovateľa - vyhľadanie obce zo zoznamu je mätúce, po výbere pole označené ako povinné navyše ostáva prázdne!
 • zapísať meno a všetky údaje konečného užívateľa výhod
 • definovať vzťahy/postavenie užívateľa výhod

čas cca. 15 min (ak to vôbec človek dokončí, lebo mi tam vyskakovalo viacero chybových hlášok, ktoré som nechápa a ktoré ma už už nutkali sa na to vykašľať)

rozdiel cca. 12 min.

Počet firiem v SR cca. 230k, ak by form použilo len 20% z nich = 57k
Strata času v človekodňoch v národnom hospodárstve = 57 000*12/60/8= 1428 človekodní, ak rátam že formulár vyplňuje konateľ alebo vyššie kvalifikovaná osoba, dajme otcu bratu náklady práce 20 € t.j. poriadnym urobením formulára by ekonomika ušetrila cca. 230 000 €!!!

Žiadam štátnu správu aby sa takýmto formulárom venovať niekto so znalosťami UX a využil pri ich koncipovaní teóriu zadávania údajov 1x a dosť!

fajn, vidím, že ste popracovali :slight_smile:

Inak ak máte viac takýchto rozpracovaných vecí v gite, bolo by dobré mat na ne nejakú tému z odkazom aj v Disqus, nech sa vám zbytočne nemnožia duplicitné návrhy.

Hlľadanie na kľúčové slová nenájde nič relevantné https://platforma.slovensko.digital/search?q=užívateľ%20výhod