Návrh na nové centrálne registre

Má tu niekdo schopnosti a možnosti posunúť moje myšlienky bližšie k implementácii?

Prvá myšlienka je centrálny register výberových konaní, kde by boli vopred zverejňované
všetky výberové konania od upratovačky až po generálneho riaditeľa.
Pridaná hodnota je v jednoduchosti verejnej kontroly a tiež pre uchádzačov bude existovať
jeden portál, kde nájdu všetky ponuky práce vo verejnej/štátnej správe. Portál by mal
pri jednotlivých profesiách zobrazovať príslušné platové tabuľky a náplne práce z analytických listov, aby aj tá upratovaèka vedela,
koľko môže očakávať za akú prácu a nedostala informáciu “plat podľa platných právnych predpisov”.
Výberové konanie by malo byť podpísané pomocou eID. Užívateľ portálu by mal mať možnosť emailových alebo SMS notifikácií napríklad pri
pridaní určitej ponuky práce.

Druhá myšlienka je register zápisníc, kde by sa povinne zverejňovali všetky zápisnice
zo všetkých orgánov štátnej a verejnej správy. Zápisnice by sa vypisovali online, aby
mali jednotnú štábnu kultúru a teda boli štruktúrované tak, ako majú byť a okrem iného
aby obsahovali tie informácie, ktoré majú obsahovať.
Pridaná hodnota je v jednoduchosti verejnej kontroly, keď bude existovať jeden portál
so všetkými zápisnicami vrátane fulltextového vyhľadávania. Zápisnice by sa mali da schvaľovať/podpisovať pomocou eID.