Nástenka - oznamy, pozvánky na konferencie, stretnutia

Pracovný stream pre koordináciu skupín a distribuovanie krátkych správ.

Vážení priatelia,

v mene organizátorov si Vás dovoľujem pozvať na diskusný panel Aktívna účasť občianskej spoločnosti na rozhodovaní o fondoch EÚ, ktorý sa uskutoční na budúcu stredu 4.11.2015 v Bratislave.

Diskutovať na tému účasti MNO pri programovaní Partnerskej dohody, systému riadenia, operačných programov a iných dokumentov na nové programové obdobie 2014 – 2020 a ďalšej účasti MNO na implementácii a monitoringu eurofondov budú páni Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Matúš Drotár, riaditeľ oddelenia metodiky CKO, Roman Havlíček, Zelená koalícia MNO, Miroslav Mojžiš, Priatelia Zeme-CEPA a Marcel David Zajac, Centrum pre filantropiu.

Viac na Pozvanka

Verím, že prijmete pozvanie.

Skarlet Ondrejčáková
riaditeľka kancelárie
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Sídlo: Cukrová 14, 813 39 Bratislava, I. posch., č. d. 132
Tel.: 02/509 44 983, 0905 898 901
e-mail: skarlet.ondrejcakova@minv.sk
web: www.tretisektor.gov.sk, www.otvorenavlada.gov.sk

1 Like