Národný centrálny depozitár cenných papierov

V médiach nebola skoro žiadna zmienka o novej štátnej firme http://www.ncdcp.sk. V podstate mi uniká zmysel nového štátneho depozitára NCDCP, keď už tu máme jeden tiež štátny CDCP.

V CRZ sú len 2 zmluvy, v EKS nič, ale na ÚVO je zmluva na Hlavný informačný systém za 2 mil € + 0,7 mil € za 36 mesiacov podporu https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/188836. Do súťaže sa prihlásil jediný uchádzač so spoločnou ponukou. Takisto som nikde nenašiel zákazku na ich web.

Rád by som bol, keby sa to trocha preverilo, najlepšie keby sa toho chytili aj médiá, lebo to celé poriadne smrdí, keď už ničím iným, tak zmyslom nového depozitára (kto ho bude vôbec používať), ktorý je zatiaľ v strate niekoľko miliónov €.

Zmysel depozitára je stručne vysvetlený v Koncepcii rozvoja kapitálového trhu z r. 2014, bod 2.3.2. Laicky a stručne zhrnuté, starý centrálny depozitár je drahý a neefektívny, pričom je problém ho zreformovať aj kvôli vedeniu individuálnych účtov fyzických osôb, evidujúcich cenné papiere z kupónovej privatizácie. Po tom, čo neuspelo niekoľko reformných pokusov sa zjavne prijal záver, že ľahšie než skúšať to znova bude vybudovať na zelenej lúke nový depozitár, zodpovedajúci súčasným požiadavkám a schopný plne sa zapojiť do Jednotného kapitálového trhu EÚ.

K obstarávaniu IT sa neviem vyjadriť.