Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zákazku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra získala rovnaká firma ako pred 10. rokmi. Aj to bolo bez súťaže. O zákazku sa tak nemohli uchádzať ďalší dodávatelia. Zmluvu podpísala jedna z príspevkových organizácií pod ministerstvom pôdohospodárstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. To svoj postup obhajuje časovou tiesňou.

https://www.facebook.com/notes/správy-rtvs/úrad-podľa-zistení-rtvs-zadal-zákazku-za-viac-než-pol-milióna-eur-bez-súťaže/1677725905821558

Tejto téme sa venuje aj nové metodické usmernenie MF SR http://informatizacia.sk/804-menu/22115s
Podobné prípady by sa pri jeho aplikovaní nemuseli stávať.

Toto metodické usmernenie však platí len pre eurofondové IT projekty z OPII. Aj na tomto príklade jasne vidieť ako potrebujeme:

  • jednotné pravidlá pre všetky IT projekty vo verejnej správe
  • lepšie procesy pre nákup IKT (napríklad oveľa dôslednejšie plánovanie, aby sa nemuselo nakupovať na poslednú chvíľu a v časovej tiesni)