Nariadenie vlády o Pellegriniho úrade

V MPK je práve nariadenie vlády, ktorý sa presnejšie upravuje ako má fungovať nový Pellegriniho úrad.

Presný názov je “Nariadenie vlády SR ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu”. Rieši sa tam:

 • nový úrad bude schvaľovať záväzný plán každého operačného programu, (predložiť treba do 16.8.)

 • vrátane výkonnostných ukazovateľov,

 • OP nesmie prekročiť 2% chybovosti

 • úrad bude aj monitorovať a hodnotiť (plnenie ukazovateľov)

 • úrad bude schvaľovať výzvy - na predloženie národných projektov, na predkladanie projektových zámerov …

 • vo výzvach sa budú hodnotiť iba formálne náležitosti, diskriminačné podmienky, prepojenie eurofondov, súlad s formálnymi dokumentmi

 • súhlas/nesúhlas musí úrad dať do 10 dní (ináč default súhlas)

 • úrad môže odporučiť premiérovi zavedenie krízovéhoo riadenia niektorého OP

IT veci nie sú špecificky nijako riešené. MPK trvá do 1.6. (až teraz som si ten materiál všimol).

2 Likes

Keďže úrad podľa kompetenčného zákona aj “v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti” je treba aby výkon týchto vecí mal presnejšie upravený.

Preto sme podali pripomienku, kde to navrhujeme do materiálu dopracovať: nariadenie - pripomienky S.D.docx (25.7 KB)

Zhruba ide o nasledovné témy:

 • schvaľovanie zámerov všetkých IT projektov (aj financovaných z rozpočtu)
 • monitorovanie / hodnotenie IT projektov
 • zaistenie súladu IT so spoločnými stratégiami
 • metodické riadenie v oblasti IT / kontroly / vymožiteľnosť - za účelom vyššie uvedeného
1 Like

Teda Pellegriniho úrad rieši iba eurofondy a IT z rozpočtu pod úrad nespadá?

Je to výhoda kvôli jasnému dosahu kompetencií, alebo nevýhoda kvôli nedostatku kompetencií a možnosti konsolidovať len časť štátneho IT?

ciste prakticky, projekty z opii cez neho predvhadzaju, maju definovanu strukturu a predstavuju min 80 percent vsetkych vydavkov na statne it. ten zvysok je problem aj zmapovat, nie ze riadit. takato ambicia by bola nestastna, zvladnutelny ciel je aspon to zmapovat cez krisy

1 Like

Doteraz si každý orgán verejnej správy sám rozhodoval o svojich IT veciach, vrátane investícií. Je to aj pochopiteľné, keďže zodpovednosť za plnenie úloh (na ktoré treba aj fungujúce IT systémy) je na štatutárovi tohto orgánu.

Ak sa robil eurofondový projekt, tak “iba” bolo treba splniť požiadavky riadiaceho orgánu aby to schválili a preplatili. A na túto okľuku sa zvrhla veľká časť centrálneho riadenia IT. Preto sa vydávali usmernenia (napr. o integrácii) nie pre správcov ISVS, ale prijímateľov v rámci OPIS.

Teraz, keď sa zriadil nový úrad, však v kompetenčnom zákone nielen prepísali kto je “ústredný orgán štátnej správy pre informatizáciu”, ale pribudol celý ods.2, ktorý citujem vyššie. Možno sa to nezdá, ale môže to byť veľká vec. Obzvlášť keďže sa v ňom hovorí o centrálnom riadení, rozhodovaní a verejnej (!) správe. Čiže nie je to ambícia, ale úloha uložená zákonom.

Takže áno, tento úrad rozhoduje aj o IT z rozpočtu. Otázka je, ako to bude vykonávať. (Napr. môže povedať, že toner do tlačiarní si každý schvaľuje/kupuje sám.) Tieto pravidlá treba niekde formalizovať - preto sme dali aj pripomienku k nariadeniu o ktorom je toto vlákno.

Táto nová centralizácia je podľa mňa žiadúca, lebo to jednak môže byť bič na nespolupracujúce organizácie a dvak to odzrkadľuje aj posun v zodpovednosti za fungujúce IT v cloudovo/sieťovom svete.

Ináč OPII umožňuje pokiaľ viem zábavnú fintu, kedy sa refinancuje už bežiaci projekt. Povedzme úplne hypoteticky, že by napr. MŽP vymyslelo projekt RPI verzia 2 (tentokrát aj obsahujúci skutočné priestorové informácie) spraví sa obstarávanie, podpíše zmluva, začne realizácia, a o pol roka na to by sa zaslali dokumenty do OPII mlynčeka. To mi príde už ozaj trocha neskoro na “štúdiu realizovateľnosti”. Ale veď dobre, nech si fondová byrokracia žije ako je potrebné, snáď pomocou správneho centrálneho riadenia bude možné zvažovanie projektových zámerov od nej odviazať.

1 Like