Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky

Obstarávateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11160 - VZT