Nahlásenie voľného pracovného miesta

Od 1.1.2019 majú všetci zamestnávatelia povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesta.
Je to podľa zákona o službách zamestnanosti, §62 ods.6:
„Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu."

Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti môže byť uložená pokuta do 300€.

Detailnejšie informácie tu: https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi.html?page_id=12930

Ohlásenie sa dá spraviť elektronicky pomocou XLS “formulára”, čo nie je v súlade so štandardami pre ISVS. Skutočný elektronický formulár k tomu nie je, elektronická služba na slovensko.sk zaregistrovaná nie je.

Ohlásenie sa posiela na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, okrem el. schránky sa dá poslať aj e-mailom, faxom, dokonca vraj telefonicky.

Ohlásenie sa dá vybaviť automaticky ak je na pracovné miesto daný inzerát cez profesia.sk, kariera.sk, alebo (štátny) istp.sk.

Už máme k tomu topic, že by sa zišlo tieto ponuky pracovných miest zverejňovať ako OpenData: Voľné pracovné miesta ako Open Data