Nadlimitne elektronicke trhovisko (RKBZ)

Na zaklade rokovacieho konania bez vyzvy na sutaz bolo obstarane rozsirenie elektronickeho kontraktacneho systemu v hodnote 2,9m EUR

Zmluva na CRZ: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2166847&l=sk

Nie je celkom jasne, preco bol pouzity prave tento postup VO bez sutaze. Ak to niekto vie z tych dokumentov vycitat, dajte prosim vediet.

Je to asi z dôvodu, že je to brané ako rozšírenie EKS, ktoré je asi zabarikádované licenčnými zmluvami a neviem čím všetkým. To znamená, že z tohto dôvodu prakticky asi nikoho iného ako súčasného dodávateľa nemohli osloviť.

No prave to sme nikde nenasli. Potrebujeme to podlozit faktami.

Klasický problém:

  1. VLASTNÍCKE PRÁVA, MAJETKOVÉ PRÁVA K AUTORSKÝM DIELAM
    16.1 Počas poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy Objednávateľ nenadobúda vlastnícke práva k žiadnej časti Infraštruktúry EKS, ani oprávnenie (licenciu) na používanie APV EKS inak ako vo forme a prostredníctvom využívania Služieb podľa tejto Zmluvy.
    16.2 Poskytovateľom špecificky na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy vytvorené alebo zabezpečené diela, alebo ich časti, predovšetkým, avšak bez obmedzenia na APV EKS sú autorským dielom podľa Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) (ďalej ktorékoľvek z nich len „Autorské dielo“) požívajú ochranu v zmysle Autorského zákona a príslušných medzinárodných zmlúv a zostávajú počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy majetkom Poskytovateľa, ktorý bude vykonávať všetky majetkové práva autora predmetných Autorských diel v súlade s účelom tejto Zmluvy.

(viď. http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2166847&l=sk)

V preambule tej novej zmluvy je jasne zadefinované, že sa jedná o rozšírenie:

Nadlimitné elektronické trhovisko bude novým efektívnym nástrojom na transparentné a plne elektronizované zadávanie nadlimitných zákaziek na dodávku bežne dostupných tovarov a poskytovanie bežne dostupných služieb ako rozšírenie Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „ EKS“) …

1 Like