MPSVaR - Dodanie komplexného riešenia bezpečnosti sieťovej komunikácie, vrátane dodania príslušnej techniky, špecializovaný záručný servis, hepldesk, konzultačné poradenstvo podľa súťažných podkladov

Predmetom zákazky je komplexné riešenie bezpečnosti sieťovej komunikácie (riešenie a zariadenie bezpečnosti siete), doplnenie a náhrada technologickej infraštruktúry systémov pre zvýšenie zabezpečenia infraštruktúry Národného inšpektorátu práce (a prostredia MPSVaR) voči kybernetickým útokom a pokročilým hrozbám, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pri prenose dôverných / citlivých informácií. komplexné bezpečnostné riešenie (vrátane 100 ks AIO, 70 ks prenosných PC, 70 ks monitorov a 27 ks multifunkčných zariadení).

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/353393