Mozne legislativne obmedzenia ulozenia a spravy verejnych geoudajov mimo uzemia SR (napr.cez cloud sluzby)

Zdravim,

pozna niekto na Slovensku nejake formalne/legislativne obmedzenie ukladat a spracovavat priestorove udaje a sluzby verejneho sektora prostrednictvom (napr. cloud) infrastruktur fyzicky lokalizovanych mimo uzemia SR?

Smernica INSPIRE sice v clanku 17(7) sice uvadza:
“7. Odchylne od tohto článku môžu členské štáty obmedziť zdieľanie, ak by sa ním ohrozil výkon spravodlivosti, verejná bezpečnosť, národná obrana alebo medzinárodné vzťahy.”,

no v podmienkach SR je tato cast transponovana zakonom č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) v § 9 (7) nasledovne:
"(7) Povinná osoba obmedzí spoločné využívanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ak by sa ich spoločným využívaním ohrozil výkon spravodlivosti, medzinárodné vzťahy, vnútorná bezpečnosť, verejný poriadok alebo obrana štátu."

Ak existuje nejaky pravny predpis, ktory by obmedzoval prenos a upravu udajov do (lokality) v inom clenskom state EU, vopred vdaka za referenciu.

Podla mojho nazoru take obmedzenie neexistuje, ale rad si rozsirim znalosti ;o)