MIRRI Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť

Po dlhej prestávke bude opäť stretnutie tejto pracovnej skupiny, 7.8.2018.

"Témami rokovania budú nasledovne body :

  1. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Strategická priorita 10 Kybernetická bezpečnosť
  2. Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
  3. Úprava legislatívy v oblasti bezpečnosti v Zákone o Informačných Technologiach Verejnej Správy a štandardy ISVS"

(Keď sme to tu diskutovali, v medzičase sa zmenil vedúci PS, teraz je ním Ervín Šimko.)