MIRRI Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť

Zvláštne to rozhodne je.

Ja si to vysvetľujem tým, že všetky pracovné skupiny prechádzajú posledné 2 mesiace zmenou, v podstate sú znova vytvárané, podľa formálneho štatútu, s čím súvisia aj nové nominácie a potenciálne noví vedúci PS. Táto PS ako jediná doteraz bola zastrešovaná iným orgánom ako ÚPPVII, teraz sú všetky pod ÚPPVII - z toho asi pramení ten chaos (a dáva to tušiť úroveň komunikácie s NBÚ).

Cize je to uzatvorena skupina invite ak tomu dobre rozumiem. Zda sa mi to este divnejsie.

Podľa štatútu, Čl.3.3.f členmi PS sú “ďalšie subjekty (napr. IT Asociácia Slovenska, Slovensko.Digital, OZ Partnerstvá pre prosperitu), ak prejavia záujem o členstvo v niektorej pracovnej skupine a schváli ich vedúci úradu”.
Ak máš záujem, prejav ho. :wink:

Acchjaj sak ked som posobil v tej skupine doteraz tak asi mam zaujem, viac ho prejavit neviem. Co mam este spravit, prist niekam s transparentom ? Porad…

Mrk na jednu zo špagetových stránok: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/informatizacia/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy-nkivs/index.html

Pracovné skupiny

  1. mája 2017 boli v zmysle rozhodnutia zriadené Pracovné skupiny

    i) Kybernetická bezpečnosť – predseda PS p. Peter Poliak

e-mail: peter.poliak@vicepremier.gov.sk

povinný výstup (dokument): Strategická priorita – Informačná a kybernetická bezpečnosť

Anotácia: Systematické vysvetlenie prístupu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

V prípade záujmu o nomináciu členov do pracovných skupín môžete návrh s uvedením organizácie, mena, priezviska a e-mailu nominovaného zaslať na adresu predsedu pracovnej skupiny a na adresu anna.benejova@vicepremier.gov.sk. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že členstvo v pracovnej skupine schvaľuje vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

1 Like

Dakujem. Na ten formalizmus si musim zvyknut.

1 Like

@IvanK ideš do toho nanovo. Držím palce

Po dlhej prestávke bude opäť stretnutie tejto pracovnej skupiny, 7.8.2018.

"Témami rokovania budú nasledovne body :

  1. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Strategická priorita 10 Kybernetická bezpečnosť
  2. Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
  3. Úprava legislatívy v oblasti bezpečnosti v Zákone o Informačných Technologiach Verejnej Správy a štandardy ISVS"

(Keď sme to tu diskutovali, v medzičase sa zmenil vedúci PS, teraz je ním Ervín Šimko.)

To sú výdatne témy. Daj proceduralny návrh aby rokovanie bolo vyjazdove a dvojdňové. V opačnom prípade nestihnete poriadne prebrať ani 1. Bod

1 Like

Upresnenie k bodu 1: Vedúci PS plánuje iba predstaviť nový draft strategického dokumentu, následne bude normálne pripomienkovanie.

K bodu 2: Projekt riadenia incidentov bude prerokovaný na základe požiadavky zo schvaľovania projektu riadiacim výborom. Bude k nemu treba stanovisko / návrhy z tejto pracovnej skupiny.

aky autorsky kolektiv pripravil tento draft ?

Uvidíme v utorok. Zatiaľ ho členovia PS nedostali.

co ste uvideli?

@Lubor nyst nebolo ?

@Lubor ako to dopadlo ? Bol si ?

zasadnutie pracovnej skupiny NKIVS KB, ktoré sa uskutoční dňa 18. 06. 2019 o 9:30 hodine vo Westend Court, Dúbravská cesta 4 v Bratislave.

Do všetkých pracovných skupín, aj do tejto, prišiel návrh Akčného plánu NKIVS:

03_Vlastný materiál_AP NKIVS 2022.docx (885.5 KB)

A k tomu nasledovný mail:


Akčný plán realizácie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky je vypracovaný na základe Uznesenia vlády č. 763/2021, úloha B. 2. a vychádza z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky.

Na základe stanovených východísk v NKIVS sme definovali:

  • Opatrenia, ako skupina projektov ktoré sledujú rovnaký, alebo podobný cieľ. Skupina projektov je realizovaná jedným, alebo viacerými organizáciami verejnej moci. Opatrenie má stanovené obdobie počas ktorého by mala prebiehať príprava a realizácia projektov.
  • Míľniky, ako zásadné projektové a organizačné riešenia ktoré majú dopad na väčšinu cieľovej skupiny, či už ide o subjekty verejnej správy, alebo občanov a podnikateľov. Projektové míľniky predstavujú konkrétne výstupy a výsledky prevažne spoločných modulov, alebo systémov ktoré tvoria centrálnu architektúru. Organizačné míľniky majú podobne dopad na väčšinu cieľovej skupiny, avšak nejde o budovanie IT aktív, ale o zavádzanie pravidiel, postupov a legislatívy.

Dovoľujeme sa na Vás obrátiť so žiadosťou o pripomienkovanie návrhu dokumentu v prílohe. Pripomienky predkladajte prosím cez online formulár, ktorý nájdete tu: Pripomienky AP NKIVS pracovne skupiny.xlsx do 4.3.2022


Mail prišiel 26.2. (sobota). Ide o najzásadnejšiu vec, ktorú pracovné skupiny tento rok budú robiť. Potrebné je nie “pripomienkovanie”, ale reálna diskusia o obsahu strategických priorít, aktualizácia ich obsahu a na základe toho určenie, čo v AP má byť. Hovorili sme to už pri prijímaní NKIVS, dostali sme prísľub, že to tak aj bude “v rámci možností”, avšak odvtedy sa neudialo nič. Teraz dať materiál na “pripomienkovanie”, ktoré má trvať týždeň, cez prázdniny, je absurdné.

1 Like

Mam pocit ze strategické priority vyšumeli a z AP sa skoci rovno na projektové zámery POO atď. Minimálne v KB to vyzerá tak že NKIVS+AP+NS KB+AP NS KB je baza z ktorej sa vychádza. Som zvedavý ci pribudne aj SP. A keď pribudne, tak aj tak bude musieť byt harmonizovana a tými dokumentami. Keď nevznikla doteraz , tak veľa si od nej nesľubujem.

Startegicke priority asi nemaju co hladat v akcnom plane, tie mali byt v NKIVS a akcny plan (ano maju to byt projektove zamery alebo uz rovno projekty a ich priorita) ma ich respektovat a podla toho byt postaveny, ci?

davam sem info:

Ano, vcelku solídny a konzistentny materiál. Uvidíme ako bude vyzerať Akčný plán.