MIRRI Pracovná podskupina - API GW/API Manažment

6.2.2020 bolo zasadnutie podskupiny.

Zasadnutia sa zucastnili zastupcovia:

  • UPVII,
  • Nases,
  • S.D.

Nases zacal aktivitu komunikacie s OVM pohladne otvorania a publikovania API. Na podskupine bol dohodnuty postup, aby sa postupovalo efektivne:

  • UPVII urobi prehlad ZoNFP v ramci dopytych vyziev, ktore deklarovali budovanie otvorenych API,
  • Nases si zoberie zoznam prioritnych API na otvorenie, ktory bol predlozene v ramci PS Architektura a Lepsie sluzby ÚPVII Pracovná skupina K9.3 Strategická architektúra
  • S.D oslovi subjekty/OVM, s ktorymi uz na temu otvorneho API komunikovalo

Prezentacie:
S.D PS_API GW_01_2020 (1).pdf (115.4 KB)
Nases - prilozim, ked bude zaslana

1 Like