Mimozáručný systémový servis a podpora softvérových riešení MIS, ITIM a TSM

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Mimozáručný systémový servis a podpora softvérových riešení MIS, ITIM a TSM
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10836 - DOS