MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím

Našim cieľom je navrhnúť a vyvinúť elektronické zariadenie/kompenzačnú pomôcku MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a dokumentov určený pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím prevažne vo vyššom veku s problematickými zručnosťami v oblasti IKT často s pridruženými problémami v oblasti jemnej motoriky, so sklonmi k pasivite, resp. kde informačné bariéry bránia väčšej aktivizácii, zamestnateľnosti, prípadne spôsobujú riziko diskriminácie a sociálneho vylúčenia.

Pôjde o zariadenie s malým množstvom hmatovo výrazných tlačidiel, s jednoduchým ľahko pochopiteľným ovládaním, s kvalitným hlasovým výstupom a s možnosťou pripojiť štandardnú počítačovú klávesnicu, zariadenie bude možné ovládať aj s použitím rozpoznávania reči.

Na vývoji zariadenia budeme spolupracovať s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých v Levoči.

Ďalej poskytujeme linky na Prílohu č. 10 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Stručný popis novej/inovovanej technológie v rámci výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“. Všetky nižšie uvedené linky smerujú na rovnopisy daného dokumentu. Rozdiel spočíva len vo formátoch súboru (PDF / DOCX) a v mieste ich uloženia (server Stopky n.o. a DropBox - pre zabezpečenie 100% dostupnosti dokumentu v prípade dočasného výpadku niektorého zo serverov). Príloha č.10 výzvy k našej ŽoNFP bola spolu s vyššie uvedeným popisom nášho projektu zverejnená na portáli https://platforma.slovensko.digital dňa 27.2.2018 o 2:57 ráno, pričom čestne prehlasujeme, že ani obsah tejto správy a ani obsah zverejnenej Prílohy č. 10 výzvy k našej ŽoNFP sme po uvedenom dátume a čase zverejnenia nijako neupravovali a je dostupný tak, ako sme ho sem v uvedenom dátume a čase vložili.

Linky na Prílohu č. 10 výzvy - Stručný popis novej/inovovanej technológie: