Má NASES prejsť pod Pellegriniho?

Takže Nases je definitívne preradený pod ÚPVII.
Schválené pri zmene kompetenčného zákona: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1072
Viď. “Schválené znenie zákona”, čl.II - zmena z. o ISVS a čl.V - zmena ZeGov.
Účinné od 1.1.2019.

3 Likes