Ľudia za Slovensko.Digital

Keďže sme dostali spätnú väzbu, že ľudí za Slovensko.Digital treba lepšie predstaviť, tu sú krátke intrá.

Core Team

###Jano Suchal https://www.linkedin.com/in/johno
Vyštudoval som softvérové inžinierstvo na Fakulte informatiky a informačných technológii v Bratislave. Som jedným z pôvodných autorov projektu www.foaf.sk, ktorý som neskôr predal. Spoluvlastním firmu minio, s.r.o., ktorá robí vývoj softvéru na zákazku, školenia a odborné konzultácie. Dlhodobo spolupracujem s Alianciou Fair-Play a Transparency International Slovensko na projektoch ako www.otvorenezmluvy.sk a www.datanest.sk. Venujem sa otvoreným dátam, vyhľadávaniu a analýze dát. Od roku 2011 organizujem pravidelné stretnutia programátorov - Rubyslava. Vo voľnom čase sa rýpem v štátnych projektoch. V Slovensko.Digital sa zameriavam na vývoj riešení a rozvoj komunity.

###Jano Hargaš https://www.linkedin.com/in/jan-hargas-b90b032
Vyštudoval som medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2007 som pracoval v konzultačnej spoločnosti Capgemini, z toho posledných 5 rokov prevažne na zahraničných projektoch v oblasti Daní a Sociálneho zabezpečenia, resp. v interných teamoch na úrovni Capgemini Group. Posledné 2 roky som strávil vo Veľkej Británii prácou pre klienta HM Revenue & Customs (Daňová správa UK) v oblasti riešení pre odhaľovanie daňových únikov a rizikovej analýzy. V minulosti som pôsobil aj na projektoch informatizácie spoločnosti v SR. Venujem sa projektovému riadeniu a business aspektom IT projektov (komunikácia, procesné a organizačné zmeny, atď.). V Slovensko.Digital sa zameriavam na koordináciu teamu, riadenie o.z. a opatrenia v oblasti riadenia/governance.

###Ľubor Illek https://www.linkedin.com/in/ľubor-illek-a788128
Od roku 2003 som členom Slovenskej informatickej spoločnosti. Zaujímam sa o dianie v oblasti eGovernmentu, najmä z hľadiska legislatívy a štandardizácie so zameraním na elektronický podpis, ochranu osobných údajov, autorské právo, prístup k informáciám. V roku 2009 som bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie (SOIT) a som členom jej Výkonného výboru. Zastupujem SOIT v Komisii pre štandardizáciu ISVS na MF SR a v PS2. Dlhodobo som aktívny pri presadzovaní témy otvorených dát vo verejnej správe SR, som spoluautorom príslušných štandardov pre ISVS, bol som zapojený do projektu COMSODE a v roku 2015 som mal na starosti oblasť otvorených dát v NASES. Od roku 1998 sa venujem informačnej bezpečnosti, dlhodobo pôsobím v spoločnosti Gordias. V tejto oblasti som bol aktívny aj prezentačne a v štandardizačnej činnosti. Vyštudoval som informatiku na MFF UK, kde aj od 2009 externe vyučujem. Spolupracujem na vývoji imhd.sk. V Slovensko.Digital sa zameriavam na návrhy a presadzovanie opatrení, spoluprácu s verejnou správou a architektúru.

###Michal Haman https://sk.linkedin.com/in/michal-haman-89495679/en
Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Má skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, organizovaním eventov a realizáciou projektov najmä v oblasti neformálneho vzdelávania. 2 roky pôsobil ako projektový manažér v Centre pre európsku politiku. V Slovensko.Digital má na starosti projektový manažment a podporu chodu občianskeho združenia.

###Miroslav Hetteš https://www.linkedin.com/in/mirrec
Vyštudoval som softvérové inžinierstvo na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave. Od roku 2009 sa venujem vývoju ako fullstack developer. Som spoluzakladateľ softvérovej spoločnosti WEBYNAMIERU s.r.o. Od roku 2013 pracujem hlavne ako freelancer na domácich a zahraničných projektoch. Som spoluautorom datanest.sk. V Slovensko.Digital mám na starosti vývoj ekosystému.

Ostatní zakladatelia

Michal Truban http://www.truban.sk

Som majiteľ hostingovej spoločnosti WebSupport, s.r.o., kafrem sa do startupov a v roku 2015 som bol vyhlásený za IT osobnosť roka.

Gabriel Lachmann https://www.linkedin.com/in/glachmann

Študoval som na FEI STU v Bratislave. V roku 1999 som spoluzaložil a bol CEO softvérovej firmy Elline s.r.o., ktorá sa zameriavala na vývoj internetových portálov pre bankový sektor a burzy. V roku 2003 som koordinoval spojenie firme Elline a Euromove, ktorého spojením vznikla firma EEA, s.r.o… Od roku 2003 som v EEA, s.r.o. obchodným riaditeľom. Taktiež som spoluzakladateľom neziskovej organizácie Utopia, o.z. a členom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie (SOIT). Ako účastník aktivít združenia Utopia som koordinoval založenie komunity OpenData (www.opendata.sk) na Slovensku.

###Michal Chebeňn https://www.linkedin.com/in/mcheben
Po ukočení štúdia na vysokej škole (Automatizované systémy riadenia, Vojenská akadémia LM) sa venoval svojej vlastnej spoločnosti. Od roku 2005 sa zaujíma o procesy informatizácie verejnej správy. Spolupracoval na viacerých projektoch v štátnej správe. Od roku 2012 sa vrátil na svoju alma mater kde sa venuje EŠF. Vzhľadom na svoje skúsenosti z verejnej správy sa snaží v Slovensko.Digital priniesť aj pohľad verejnej správy na legislatívu a projekty.

##Úzka spolupráca

Jakub Ptačin https://sk.linkedin.com/in/jakubptacin

Vyštudoval marketingovú komunikáciu a dokončuje si doktorát v rovnakom odbore. Časopis Forbes ho v roku 2015 zaradil do 30 pod 30 Slovákov so svetovým potenciálom. Medzi jeho klientov patria napríklad spoločnosti Adobe, Telekom, Sygic, Denník N, RTVS, O2 a mnohé ďalšie. S kamarátmi založil občianske združenie Backspace, ktoré má za sebou úspešné projekty Unicamp, Honest Conference čo stredoeurópskej By Design Conf., priestoru pre neziskovky, cykloiniciatívy KOLOKOLO, dizajn prechádzok DesignWalks či iniciatívy To sa nedá, ktorá redizajnoval webové portály štátnej správy. Invencia startup aplikácie Foretaster ho koncom roku 2012 doviedla až do Silicon Valley. Aktuálne vedie štúdio vizuálnej komunikácie Studio Echt.

###Ján Gondoľ https://www.linkedin.com/in/jangondol
Získal doktorát z informačnej vedy v roku 2009, zaujíma sa o efektívne využívanie informácií, najmä v súkromnom použití, vo vedeckej komunikácii a vo verejnej sfére. Po päťročnom pôsobení v akademickom svete pracoval na projekte COMSODE na Ministerstve vnútra SR, kde bol na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti kontaktnou osobou pre Open Government Partnership (OGP). V rámci platformy OGP naštartoval na Slovensku iniciatívu pre rozbeh otvoreného vzdelávania (najmä otvoreného licencovania verejne financovaných vzdelávacích zdrojov), teraz pracuje na jej medzinárodnom rozšírení. V roku 2015 spoluzakladal občianske SPy (Slovak Python), ktoré pripravuje konferenciu PyCon Slovensko. Open témam sa venuje aj ako konzultant aj ako spíker na desiatkach podujatí na štyroch kontinentoch. Je v programovom výbore prestížnej konferencie Open Education Global a v riadiacom výbore medzinárodnej konferencie OpenCon. OpenCon prepája lídrov v oblasti open access, otvorených dát, otvorených vzdelávacích zdrojov a open source, predovšetkým vo vede a výskume. V Slovensko.Digital sa zameriavam na výmenu know-how so zahraničím, témy súvisiace so vzdelávaním, vedou a otvoreným licencovaním.

1 Like

Ani som nevedel s kym vsetkym som na COMSODE robil :slight_smile:

1 Like