LPEU/2020/48 COM(2020)65 BIELA KNIHA o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere

V pripomienkovaní je predbežné stanovisko SR k dokumentu EK:
LPEU/2020/48 COM(2020)65 BIELA KNIHA o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2020/48

Predbežné stanovisko SR je formálne, neutrálne, žiadne zaujímavé detaily.

Obsiahly dokument na preštudovanie problematiky:

The State of AI Ethics Report (June 2020)
https://arxiv.org/abs/2006.14662