LP/2020/633 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

V pripomienkovaní je:

LP/2020/633 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/633

Medzi členmi rady je aj S.D.

Tato rada ma na oblasť, ktorú ma v názve, aj nejaký nenulovy vplyv?

Žeby záporný?