LP/2020/615 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vicepremiér Holý dal dnes do MPK návrh novely zákona o VO https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/615

Kludne tu do threadu píšte vaše postrehy.

MPK konči 31.12.2020.

Za SD sa ideme danej novele venovať, o dalšom postupe budem informovať.