LP/2020/583 Návrh Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

V pripomienkovaní je:

LP/2020/583 Návrh Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/583

Tento rok je úrodný na stratégie…

Text je napísaný celkom dobre, mohol byť trochu stručnejší. Sú vymenované ciele, ku každému cieľu východiskový stav, cieľový stav a opis opatrení. Chýbajú indikátory, podľa ktorých sa bude dať vyhodnotiť implementácia stratégie. Možno chcú dať indikátory do akčného plánu, ale aj tak by mali byť v stratégii.

1 Like

V pripomienkovaní je:

LP/2021/146 Návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/146

1 Like