LP/2020/314 Národný plán širokopásmového pripojenia

V pripomienkovaní je:

LP/2020/314 Národný plán širokopásmového pripojenia
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/314

Cieľom Slovenska v oblasti výstavby infraštruktúry (prednostne optickým vláknom) je pokrytie všetkých domácností pripojením o rýchlosti download aspoň 100 Mbit/s a možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s do roku 2025 a subjektov sociálno-ekonomickej interakcie pripojením o rýchlosti aspoň 1 Gbit/s.