LP/2020/192 Návrh Štatútu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

V pripomienkovaní je:
LP/2020/192 Návrh Štatútu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/192

Doterajší ÚPVII sa mení na ministerstvo. Je tam vymedzenie činností, základná organizačná štruktúra.

3 Likes