Licenčná podpora SW Active Procurment

Obstarávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Predmet obstarávania: Licenčná podpora SW Active Procurment
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17016 - DES