Licenčná a aplikačná podpora SW ActiveProcurment

Obstarávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Predmet obstarávania: Licenčná a aplikačná podpora SW ActiveProcurment
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17015 - DES