Lepšie služby

Portál lepsiesluzby.sk

Slovensko.Digital pripravilo v spolupráci s našim členom, firmou EEA, portál lepsiesluzby.sk.
Občania, podnikatelia aj úradníci môžu upozorniť na problémy elektronických služieb štátu alebo posielať podnety na ich zlepšenie. Podnety budú posunuté zodpovedným úradom alebo správcom elektronických služieb. Zapojte sa do skúšobnej prevádzky a pomôžte nám v snahe o lepšie IT.

2 Likes