Lepšie GeoData pre Slovensko

Kedže sa téma Priestorových údajov/GeoDat spomína parciálne na Platforme vo viacerých vláknach, no nikde ucelene, rad by som využil aj tento priestor na avízo o prieskume, ktorý je zameraný na identifikáciu užívateľských požiadaviek v oblasti ich efektívnej správy a zdieľania (Užívateľský prieskum “Lepšie GeoDáta” pre Slovensko (Efektívna správa priestorových údajov a služieb)).

Link na článok: http://inspire.gov.sk/clanky/uvatesk-prieskum-lepie-geodata-pre-slovensko-efektvna-sprava-priestorovch-dajov-a-sluieb

Link na prieskum: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdddKsE69GNZ6KWZIbqvmGCud05O_2ooNSu6KL2rU8bCZF7_g/viewform?usp=sf_link

Vďaka za Vaše príspevky ako aj ďalšiu disemináciu tohto prieskumu.

3 Likes