Konsolidácia prostredia serverových zariadení

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Konsolidácia prostredia serverových zariadení
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 5982 - MST