Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia

Obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Predmet obstarávania: Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13132 - MST

1 Like

…toto sa mi paci…