Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11490 - MSS