Komplexná služba elektronického výberu mýta

Obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Predmet obstarávania: Komplexná služba elektronického výberu mýta
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12400 - DOS