Komisia pre štandardy ISVS - PS2 - Bezpečnostné štandardy

Pre informáciu, v medzičase bolo “hlasovanie per-rollam” o návrhu novely výnosu o štandarodoch.
Návrh je presne to isté čo u bolo predtým “na pripomienkovanie” (v časti pre PS2, iné som nepozeral).

Žiadne pripomienky teda neakceptovali. K mojim nemám žiadne vyjadrenie. Neviem kto a aké pripomienky poslal.

Žiadal som veúceho PS (E.Šimko) aby nové veci bola normálne v PS prerokované - odmietol.
V hlasovaní sú zaznamenané 4 hlasy “za”, iné nič, skupina má 36 členov podľa MetaIS. Hlasovanie “vetoval” člen za MKSR. (Tým pádom sa hlasovanie uzavrelo, už som nestihol hlasovať, tiež by som vetoval.)
Keď som sa pýtal čo bude ďalej, Šimko povedal že veď s MKSR vyriešia ich pripomienku a tým je to vybavené, “ďalej bude hlasovať Komisia pre štandardy”.
Ale že “možno zvážia” aký bude ďalší postup.

Toto je hanba, takto sa štandardy nerobia…