Kde hľadať a ako začať?

Ak chcete začať vyhľadávať štátne projekty tak toto je dobré na rozbeh.

Projekty operačných programov a ich čerpanie je dobré sledovať na http://www.nsrr.sk/cerpanie/. Archív výziev na projekty OPISu je na stránke http://informatizacia.sk/archiv-vyziev-/610s. Štúdie uskutočniteľnosti pre tieto projekty sa dajú nájsť tu: http://www.opis.gov.sk/studie-realizovatelnosti-prioritnej-osi-1/

Obstarávania na projekty sa zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania. Na zmluvy je dobrý centrálny register zmlúv alebo www.otvorenezmluvy.sk, kde sa dá vyhľadávať aj v textoch zmlúv a pozerať bez ich sťahovania.

Na porovnávanie rezortov a dodávateľov v nich je dobrá stránka http://tender.sme.sk/

Prehľad top spoločností podľa účtovných výkazov: http://finstat.sk/analyza-firiem alebo http://www.sk-fin.com

Čo hľadať?

Bolo by výborné ku všetkým projektom OPISu nájsť dodávateľov, zmluvy, dodatky a hlavne servisné zmluvy, ktoré budeme platiť z daní.

Hľadať akékoľvek súvislosti (prepojenia cez obchodný register, podobné ponuky do verejného obstarávania, kto bol v komisiách), pozerať na sazby a zvolené technológie. Konfrontovať zvolený SW, licencie a hw voči očakávaným požiadavkam v štúdiách uskutočniteľnosti (dajú sa nájsť vo výzvach). Porovnávať sazby za človekodni a veľmi zaujímavé informácie bývajú v prílohách k zmluvám.

Toto nemá byť hon na čarodejnice, ale odborná diskusia.

1 Like

Ak by to niekto povazoval za uzitocne, tu je template email “ziadost podla infozakona”, ktorym sa da doziadat dokumentacia k aktualne sa rozbiehajucim VO (ktore casto nemusia mat poschvalovane studie a projektove zamery)

Dobry den,

*na zaklade zakona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
si Vás dovoľujem požiadať o sprístupnenie podpornej dokumentácie k projektu XXXXX, ku ktorému bol zverejne oznamenie o vyhlaseni verejneho obstarávania XXXX vo Vestníku VO č. XXXX + URL link

Predovšetkým by som Vás v zmysle pravdiel Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra rád požiadal o sprístupnenie:
- schváleného Reformného zámeru k projektu (ak bol vypracovaný)
- Štúdie uskutočniteľnosti
- Analýzy nákladov a prínosov
- Písomného vyzvania k projektu
- Výsledku posúdenia projektu dvoma nezávislými hodnotiteľmi
- Zmluvy o NFP

Informácie žiadam sprístupniť elektronickou formou.
S pozdravom,

Meno
Adresa
Kontakt

2 Likes

K takej žiadosti je fajn pridať ešte vetu - "Informácie žiadam sprístupniť elektronickou formou."
Človek sa tak môže vyhnúť ťažkému balíku, kde nájde aj faktúru za vyhotovenie kópii. :slight_smile:

4 Likes