Informatizácia aj bez tunelovania

Osobná skúsenosť
Odbornosť a osobné nasadenie v informatizácii znamená viac, ako falošný marketing. Treba sa poučiť z úspechov minulosti. Odbornosť je viac, ako manažment. Najprv treba vajce zniesť a potom kotkodákať :-)).

Na projekty informatizácie spoločnosti sa spravidla vynakladajú desiatky a stovky miliónov eur. Peniaze sa minú často len preto, aby sa prostriedky z eurofondov “čerpali”. Sme posadnutí “čerpaním.” Výsledky implementácie projektov väčšinou zďaleka nezodpovedajú vynaloženým prostriedkom. Dá sa povedať: “Veľa obchodníkov-málo odborníkov”. Spravidla sa verejné zdroje len vytunelujú a nové verejné a profesionálne služby sú väčšinou iba zdrojom sklamania, frustrácie a posmechu zo strany verejnosti. Zdá sa, že nie je dôležitý výsledok, ale “komu-koľko”. Je škoda, že situácia v príprave čerpania eurofondov sa de facto opakuje aj v tomto období… Obávam sa, že bez jasnej identifikácie chýb a presného pomenovania osôb, ktoré nekompetentnosťou spôsobili faktický krach informatizáciea digitalizácie 2006-2015. Politici len znovu použijú odborníkov, aby im povedali, ČO a oni potom určia v obvyklom móde KOMU, KOĽKO… Slovensko.digital by nemolo pri tom asistovať…
Potešilo ma, že jeden z projektov informatizácie, ktorý som inicioval a implementoval v spolupráci so štyrmi spolupracovníkmi úspešne funguje vyše desať rokov. (Ing. Jozef Dzivák, Bc. Oliver Ardo, ing. Miroslav Čapkovič, Ing. Jana Gabrielová).V roku 2016 vydala Európskej komisia správu o informatizácii na Slovensku. (eGovernment in Slovakia, February 2016, Edition 18.0. European Commission European Union, 2015. Main eGovernment infrastructure components, s. 31, 34…). Dostupné: eGov Slovakia - January 2015 - v_17_0_Final(1).pdf

Ako jeden zo základných, fungujúcich pilierov eGovernmentu na Slovensku a portál je hodnotený[1] môj projekt KIS3G a portál Slovenská knižnica. Projekt som formuloval už v roku 2002. Už v roku 2006 sa portál Slovenská knižnica vďaka štandardnému riešeniu stala súčasťou systému obrovskej Európskej knižnice (The European Library)[2], ktorá umožňuje našim občanom prístup ku zbierkam všetkých európskych národných knižníc. Za zavedenie tejto novej služby som dostal cenu ITAPA. Projekt KIS3G a portál Slovenská knižnica[3] zahŕňa najdôležitejšie knižnice a informačné inštitúcie Slovenska a obsahuje živú a využívanú databázu ca 4.5 milióna záznamov o dokumentoch. Portál Slovenská knižnica je dlhodobo, od r. 2004 jedna z najväčších dobre fungujúcich služieb na Slovensku v oblasti informatizácie a manažmentu znalostí. Projekt stál okolo 500 tisíc eur (softvér, infraštruktúra, konverzie z rôznych systémov, štandardy, školenia atd.). Na obstaranie aplikačného softvéru sme vypísali medzinárodnú súťaž. Špecifikácia požiadaviek mala takmer 900 požiadaviek, ktoré softvér musel a mal spĺňať. Systém funguje na princípe klient-server, používa databázu Oracle, aplikačný softvér USA Virtua. Systém a spoločný softvér Virtua administruje Slovenská národná knižnica v Martine (jeden človek) a má 512 konkurenčných klientov knižniciach na celom Slovensku, vykonávajú sa v ňom milióny transakcií. Systém mal slúžiť ako register diel, ktoré sa mali digitalizovať v národnom projekte OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív. Na ten som získal 49 miliónov Eur. Projekt po odcode a prepustení odborníkov z národnej knižnice totálne zbabrali, vytunelovali a predražili.

Škoda, že Slovenská národná knižnica v Martine systém a projekt KIS3G nerozvíja, využíva len zlomok možností a nemá žiadnu kompetentnú alternatívu a nechápe odbornú zložitosť problému… Viac sa zamerala na to, aby moje meno, ako bývalého generálneho riaditeľa knižnice v rokoch 2000-2012 a autora najvýznamnejších projektov SNK a projektov informatizácie kultúry a digitalizácie bolo úplne odstránené z webovej stránky knižnice. Takto si my tu žijeme.

[1] eGovernment in Slovakia, February 2016, Edition 18.0. European Commission. European Union, 2015. Main eGovernment infrastructure components, s. 31. Dostupné: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_files/files/eGovernment%20in%20Slovakia%20-%20February2016_v1_00.pdf

[2] http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/

[3] https://www.kis3g.sk/