Informačný systém na správu a evidenciu verejných obstarávaní

Obstarávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Informačný systém na správu a evidenciu verejných obstarávaní.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10033 - VSS