Informačný systém Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu

Obstarávateľ: Národný bezpečnostný úrad
Predmet obstarávania: Informačný systém Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 8578 - VUS

Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Jedna hodnota
Hodnota 18 687 800,00 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%): 20

NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
Disig, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35975946
Záhradnícka 151 , 82108 Bratislava
Slovensko
Email: disig@disig.sk
Internetová adresa (URL): www.disig.sk

Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Áno
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel (%)
Podiel (%): 10
Stručný opis hodnoty/podielu zmluvy, ktorá má byť plnená subdodávateľsky (ak je to známe): Lomtec.com, a.s. 5%
SEVITECH, a.s. 5 %

Toto je zrejme k tomu SU https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9f9b989d-b87c-9772-4327-379a843b9c0c?tab=basicForm

Páni, to dejavú, alebo sme naozaj v roku 2014?

1 Like