Identifikátor schránky - uvádzať na podaniach mimo ÚPVS a ako

V uplynulých týždňoch som sa stretol s odlišnými prístupmi OVM pri identifikácii el. schránky ÚPVS. Zaujímajú ma skúsenosti iných a tiež názor, ktoré z riešení má oporu v zákone a teda možno trvať na tom, aby ho OVM dodržal.

Dlho som bol presvedčený, že OVM je povinný sám, bez podnetu odo mňa, skúmať, či mám elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a komunikovať cez ňu so mnou bez ohľadu na spôsob, akým bolo moje prvotné podanie urobené (je to správny názor?).

V praxi sa to nedeje a je to prípad od prípadu, preto som začal v podaniach vyslovene žiadať o to, aby mi boli rozhodnutia doručované do el. schránky spolu s poznámkou, že ju mám aktivovanú na doručovanie.

Zčasti to pomohlo, ale objavila sa skupina OVM, ktorú pre tento prípad reprezentuje ministerstvo vnútra, ktorá tvrdí (zvýraznenie je odo mňa, pozn.):

„(…) v prípade vydania rozhodnutia o nesprístupnení informácií ste ako spôsob doručenia žiadali rozhodnutie zaslať do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon o e-Governmente“) s poznámkou, že schránka je aktivovaná na doručenie V súvislosti so zasielaním rozhodnutí do elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente je potrebné, aby sa žiadateľ, resp. adresát preukázal tzv. identifikátorom. Identifikátorom pre fyzickú osobu sa v zmysle § 3 písm. n) ods. 1. rozumie jej rodné číslo v spojení s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví osobitný predpis. Nakoľko ste vo svojej žiadosti zo dňa 4. februára 2018 neuviedli rodné číslo a povinná osoba nie je oprávnená ani povinná v zmysle zákona o slobode informácií zisťovať totožnosť žiadateľa, na doručenie rozhodnutia o čiastočnom nesprístupnení informácií preto povinná osoba zvolila Vami určený alternatívny spôsob doručenia, a to poštou (…)“

Potom mám aj druhú skupinu OVM, ktorá nežiada identifikátor, ale číslo schránky (s čím nemám problém, ale tiež neviem, či je to v poriadku).

Ak chcem, aby so mnou úrady komunikovali elektronicky a prvotné podanie je vykonané inak než cez ÚPVS, naozaj musím v podaniach uvádzať identifikátor, príp. číslo el. schránky? Robíte to?

Legislativne neviem (@lubor asi poradi), ale cisto prakticky: Ked tam neuvedies rodne cislo (alebo iny identifikator schranky) tak naozaj neviem ako ti vedia uradnici identifikovat schranku, kam poslat pripadnu odpoved. Mozno u teba by to problem nebol, ale Jozefov Kovacov je na Slovensku dost a videl som uz pripad, ked dosli do schranky nejake exekucie menovcovi.

1 Like

V Usmernení k výkonu verejnej moci elektronicky od ÚPVII sa k situácii keď “OVM nemá dostatok údajov na identifikáciu elektronickej schránky”, píše v skratke že: OVM má vyhľadávať podľa mena a priezviska a prípadne si pomôcť dátumom narodenia, a to či už cez GUI alebo cez API ÚPVS. Dátum narodenia si OVM môže vyžiadať cez doplnenie podania, a ak to stále nestačí na jednoznačnú identifikáciu, tak je OVM oprávnený vyhľadávať v RFO a využiť napr. adresu pobytu. A ak až toto všetko nevíde, tak potom by mal OVM doručovať listinne.

4 Likes

Ak ide o dorucovanie ex offo, tz. ze organ kona z vlastneho podnetu, doplnenie podania je “mimo misu”.

Dalsia vec, to co sa pise v usmerneni, nie je v zakone ani explicitne ani implicitne a ak nieco v zakone nie je, tak pre uradnika to neexistuje. To je skratka fakt. V praxi som sa s takym uradnikom, ktory by pri dorucovani ex offo preveroval, ci ma adresat schranku aktivnu, este nestretol. Potvrdzuje to aj vlastna skusenost, kedze mam eSchranku aktivnu na dorucovanie uz 3 roky a ziadny organ mi do nej exoffo nic nedorucil, aj ked prilezitosti bolo dost.

V zakone nie je ani to o com pise @AdamValcek, ze ak FO/PO zacne konanie elektronicky, tak cela komunikacia prebieha elektronicky.

Uradnici nemusia mat pristup k databaze FO v eDesku, alebo k RFO, ale ak maju, tak adresat moze vyhladat cez meno, priezvisko a adresu pobytu (kedze chcel dorucovat listinne, tak ju má) a ak na uvedenom pobyte nie je iny x.y. tak nevidim dovod preco by mu nemohol dorucovat do schranky, ak ju ma aktivnu.

1 Like

Áno, je to tak. Ale infožiadosti mali špeciálny režim, viď. §2.2.g z.305/2013. Menilo sa to, teraz sa rozhodnutia (o nesprístupnení) posielajú podľa zákona o eGov, čiže do schránky, ak je aktivovaná.

Toto je pravda, ale…
§19.2: “Pri prístupe osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.”

Pokiaľ ide o infožiadosti, tak existuje osobitný predpis kde sa píše čo je dostatočná identifikácia žiadateľa (§14.2 z.211/2000) a infožiadosť sa vôbec nepodáva podľa zákona o eGov (je z neho vylúčená v tom §2.2.g).

Keďže podľa toho §14.2 musíš v infožiadosti uviesť adresu pobytu, môžu ju v pohode použiť na identifikáciu schránky. Ak je viac osôb s rovnakým menom, priezviskom a adresou pobytu ako Ty, potom je v poriadku ak to pošlú poštou.

Ináč elektronické schránky majú aj svoje vlastné čísla. Napr. moja schránka fyzickej osoby je E0000030773. Dá sa zistiť napr. v schránke -> Nastavenia. Ak nechceš prezrádzať ďalšie osobné údaje, môžeš do infožiadosti dopísať “rozhodnutia posielajte do elektronickej schránky číslo xxxx”.

Capture

Bohužiaľ tie čísla schránok sú vytvárané hlúpo - sekvenčne. Keď sa to dizajnovalo, nikto nemal trochu strategickejší pohľad že by boli niekedy aj využiteľné, napr. v prípade o ktorom píšeš a mnohých ďalších, kedy nie je jednoznačne priradená identita FO, lebo napr. nie je dostupné rodné číslo. Ja som vtedy navrhoval, aby boli čísla náhodné a bola určitá možnosť kontroly správnosti, ak už nie samoopravnosť (napr. Hammingova vzdialenosť aspoň 3 pre nejakú metriku).