Hospodársky register firiem - prístup do databázy

Obstarávateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Hospodársky register firiem - prístup do databázy
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4328 - MSS

Toto ešte funguje??

1 Like