Hardvér

Obstarávateľ: DataCentrum
Predmet obstarávania: Hardvér
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4361 - VZT

Sutaz z roku 2014? https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/143360

@ps-vo co je toto?