GPS monitoring vozidiel

Obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: GPS monitoring vozidiel
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11176 - VZS